Fellessons mest internationella
verksamhet sker i Timber Products

Vår specialitet är träprodukter med EAN-koder i en säljande förpackning ofta med kundföretagets private-brand. Förädlingsgraden är hög med klyvning, hyvling, kapning, logistik och förpackning. Huvuddelen av produktionen säljs på export inom Europa men också i Asien.
   Produktionen på ca 55 000 m3 trä tillverkas i fyra mycket effektiva och moderna produktionslinjer. Restprodukterna vidareförädlas till bioenergi i form av briketter till värmeverk.

Kvalitet i inköpen ger kvalitet i verksamheten!

Trä är ett naturmaterial som kräver stor kunskap om virkeskvalitet och i vilken del av landet man hittar rätt råvara för att optimera ett produktionsresultat. Här är tradition och kontaktnät viktiga framgångsfaktorer. De många kundkontakterna i varierande länder ställer stora krav på kunskap, relationer och leveranssäkerhet.

Vårt samlade träteam har stor erfarenhet av handel och produktion av trävaror.

 

 

  

 

 

 


Från vänster: Johnny Faaborg, Johnny Lindqvist enhetschef, Anders Andersson, Johan Ulfsax och Ronny Crusberg


Kontakta oss:

 

Johnny Lindqvist, enhetschef
Telefon 0470 78 70 07
E-post

Johnny Faaborg, inköpare/säljare
Telefon 0470 78 70 04
E-post

Johan Ulfsax,
tekniskt ansvarig
Telefon 0470 78 70 20
E-post

 

Anders Andersson,
produktionsplanering, transport
Telefon 0470 78 70 05
E-post

Ronny Crusberg, produktionsledare   
Telefon 0470 78 70 21
E-post

 

   

Här finns vi
Besöksadress: Hjortvägen 3, 352 45  Växjö
Telefon 0470-78 70 00
www.fellessons.se


Visa större karta

 

Chain-of-Custody- certifierade enligt FSC®
FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSCs logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSCs regler.

 

 

 

Certifikat FSC